Kütuste hinnavõrdlus

Kütuste arvestuslikud kütteväärtused ja ligikaudne energiaühiku maksumus.
(keskmised hinnad veebruar 2013)

 

 
 Kütteväärtus         


   Tarbija hind                 

€/kWh
Põletamise kasutegur

Lõpphind tarbijale €/kWh
Maagaas   10,18 kWh/m3         0,6 €/m3 0,059 95-97% 0,061
Propaan    12,7 kWh/kg         1,39 €/kg 0,109 95-97% 0,113
Kütteõli    9,94 kWh/l 0,969 €/l 0,097 90-95% 0,103
Halupuu    1 000 kWh/m3          45 €/m3 0,045 70-80% 0,056
Pellet      4,8 kWh/kg        0,18 €/kg 0,038 85-90% 0,042
Puitbrikett      4,6 kWh/kg        0,18 €/kg 0,039 80-90 % 0,043
Elekter        0,125 €/kWh 0,125          100 % 0,125