Küttekulud elamu näitel

Aastase küttekulu (koos sooja tarbeveega) võrdlus 150 m2 elamu näitel.
(Keskmised hinnad märts 2009)

  Kogus Ühik Hind km-ga, € Kulu aastas, €
Maagaas 2 700 m3 0,6 1 620
Propaan 2 000 kg 1,39 2 780
Kütteõli 2,7 t 969 2 519
Halupuu 30 m3 45 1 440
Pellet 5,3 t 180  954
Puidubrikett 5,3 t 180 990
Elekter 25 500 kWh 0,125 3 188