Seadused

Maagaasiseadus
Küttegaasi ohutuse seadus
Maagaasi ebaseaduslik kasutamine
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus


Määrus: Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded