Hinnad

Alates 1.jaanuarist 2024 muutub Bingonet OÜ maagaasi võrguteenuse hind.
Uus võrguteenuse hind on 0,16438 €/m3  (käibemaksuta).
Hind koos käibemaksuga (22%) on 0,20054 €/m3 . 
Hind on kinnitatud Konkurentsiameti otsusega 02.11.2023 nr 7-3/2023-173.

Alates 01.01.2024 on kodutarbija muutuv maagaasi hind 0,60 €/m³ (käibemaksuga)

Alates 01.12.2023 on kodutarbija muutuv maagaasi hind 0,738 €/m³ (käibemaksuga)

Kodutarbija maagaasi hind november 2023

€/m³
käibemaksuta

€/m³
käibemaksuga

Maagaas - hinnamuudatuse korral avaldab Bingonet oma kodulehel uue hinna 30 päeva enne hinnaperioodi algust

0,4916 0,59

Võrguteenuse hind

0,12223 0,14668
Aktsiis
0,04 0,048
Varumakse 0,4 €/MWh * 10,63 kWh/m3 / 1000 0,00425 0,0051

Strateegilise gaasivaru varumakse määr kuni 31.12.2023 käibemaksuta 0,40 €/MWh
Alates 01.01.2024 on gaasivaru varumakse määr käibemaksuta 0,45 €/MWh

Maagaasiseaduse § 267 lõige 1 näeb ette, et strateegilise gaasivaru haldamise kulud kaetakse gaasivaru maksest (Varumakse). 
Varumakse tasumise kohustus tekib kõikidel gaasi tarbijatel ning varumakseid koguvad ja edastavad Eesti Varude Keskusele võrguettevõtjad.