Tüüptingimused

 Maagaasi müügilepingu tüüptingimused
 Võrguteenuse tüüptingimused