Firmast

Bingonet OÜ omab võrguluba ( tegev.luba № 70-TL / MGS ) maagaasi võrkude arendamiseks ning maagaasi müügiks ( tegev.luba № 71-TL / MGS ) 

Maagaasivõrke arendatakse ja gaasi müüakse täna võrgupiirkonnas, mis paiknevad Maardu linna, Jõelähtme valla ja Viimsi valla territooriumitel.

Bingonet OÜ müüb maagaasi kodutarbijatele ja ettevõtetele.