Missioon, visioon ja põhiväärtused

Missioon

Bingonet OÜ missiooniks on meie klientidele mugavama elukeskkonna loomine, rohelise mõttelaadi ja puhta keskkonna põhimõtteid järgides.

Visioon

Keskkonnasäästlikul kütusel põhineva energeetika arendamine
Energia tootmine loodussäästlikult
Keskkonnasõbralike energeetiliste lahenduste pakkumine

Põhiväärtused

Usaldusväärsus
Kliendikesksus
Proffesionaalsus
Avatus muutustele