Maagaas

Maagaas kui loodussõbralik kütus

Maagaasi kasutatakse Eestis soojuse ja elektri tootmiseks, tootmistehnoloogilisteks vajadusteks ja kodustes majapidamistes.
Maagaasi koostises on 98% metaani (CH4), ta on õhust kergem gaas, kõrge kütteväärtusega puhas ja keskkonnasõbralik kütus.
Eestis müüdava maagaasi keskmine kütteväärtus on 33-34 MJ/m3 ehk teisisõnu 1 kuupmeetri maagaasi põlemisel tekib keskmiselt 9,3-9,4 kWh soojusenergiat.
Hetkel on gaasiküte üks mugavaimatest ja samas soodsaim kütteviis, makstes oluliselt vähem kui elektri- või õliküte. Ka juhul, kui gaasihind tõuseb, jääb see avatud energiaturu tingimustes odavamaks kergel kütteõlil ja elektril baseeruvast toasoojast.
Õhku paiskuvate jäätmete poolest on kõige keskkonnasõbralikum gaasiküte, tekitades üle kümne korra vähem tuhka ja poole vähem lendtuhka kui puit, ning vääveldioksiidi ei eraldu põlemisel üldse, mis ei ole loodushoiu seisukohalt sugugi vähetähtis.
Kütuste tulevikuhinda on raske ennustada, kuid on selge, et kütuste hinnad ei lange. .

Enamlevinud kütuste kütteväärtused ja energia hind

 

Eramu võrdlevad küttekulud